Czy bezrobotny może starać się o otrzymanie pożyczki?

  • 22.05.2017, 08:34
Podziel się:
Czy bezrobotny może starać się o otrzymanie pożyczki?
Każdy czasami popada w kłopoty finansowe i potrzebuje dodatkowych pieniędzy. Nawet osoby pracujące, mające stały dochód mogą mieć nagłe wydatki, na które nie wystarczy im oszczędności. Tym bardziej osoby, które nie pracują i mają niskie świadczenie albo też pracują dorywczo i nie mają z czego odłożyć na czarną godzinę, mogą mieć problemy finansowe. W takiej kryzysowej sytuacji ratunkiem może być pożyczka. Ale gdzie bezrobotny może dostać pożyczkę?

Co oznacza status bezrobotnego?

Według uproszczonej definicji bezrobotny to osoba, która jest niezatrudniona, nie wykonuje inne pracy zarobkowej, oraz jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia na pełny etat albo w innej pracy zarobkowej. Może to być też osoba niepełnosprawna zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia na pół etatu. Bezrobotny to także osoby nieuczące się w szkole, za wyjątkiem osób uczęszczających do szkół dla dorosłych czy eksternistycznych, a nawet studentów szkół zaocznych. Poza tym bezrobotny to osoba w przedziale wieku od 18 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Bezrobotny nie może też mieć świadczeń z tytułu renty czy być właścicielem nieruchomości rolnej albo mieć udziały w produkcji rolnej.

Również osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, ale złożyła wniosek o jej zawieszenie nie jest osobą bezrobotną. Także osoby aresztowane czy przebywające w więzieniu nie mają statusu bezrobotnych. Pobieranie jakichkolwiek świadczeń rodzinnych, szkoleniowych czy społecznych również wyklucza ze statusu bezrobotnego.

Pięć rodzajów bezrobocia

Nie każdy jest bezrobotny z tego samego powodu. Wyróżnia się aż pięć rodzajów bezrobocia, gdzie na przykład bezrobocie frykcyjne jest zupełnie naturalne, ponieważ obejmuje ono osoby zmieniające pracę i pozostające bez zatrudnienia przez krótki okres czasu. Mogą to być na przykład absolwenci studiów, którzy po ich ukończeniu jeszcze nie znaleźli stałego zatrudnienia. Także bezrobocie strukturalne jest zjawiskiem naturalnym, ponieważ spowodowane jest zbyt małą ilością miejsc pracy w stosunku do chętnych. Dotyczy niektórych branż i jest efektem transformacji gospodarki. Także kiedy gospodarka jest w recesji może wystąpić bezrobocie – jest to bezrobocie koniunkturalne. Osoby bezrobotne sezonowo na przykład poza okresem zbioru owoców albo zimowych ferii kwalifikują się do spełnienia definicji bezrobocia sezonowego, które również w Polsce jest czymś naturalnym. Z kolei ostatni rodzaj bezrobocia – technologiczne, jest skutkiem postępu i wymiany pracowników na maszyny. W XXI wieku też jest zdecydowanie czymś naturalnym.

Jednak nie da się ukryć, że jest też sporo osób, które nie mają umowy o pracę, ani nie otrzymują żadnych świadczeń. Część z nich pracuje bez umowy w Polsce lub za granicą. I takie osoby również nazywane są bezrobotnymi, ponieważ zwyczajnie nie mogą udokumentować zatrudnienia.

Gdzie bezrobotny dostanie pożyczkę?

Jeśli ktoś chce wyjść ze statusu bezrobotnego i potrzebuje pożyczyć pieniądze na założenie własnej firmy może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy. Jednak takich osób jest relatywnie mało. Większość osób potrzebuje pożyczki na dobra konsumpcyjne, albo nawet spłatę innych zobowiązań finansowych. Bardzo dobrze wiedzą o tych problemach firmy pożyczkowe, które wychodzą z ofertą dla osób bezrobotnych, ale mających jakiekolwiek źródło utrzymania.

Dla parabanków najważniejsze jest jakim typem osoby bezrobotnej się jest. Jeśli nie ma się stałej pracy, ale pieniądze na przykład z wynajmu mieszkania, stypendium, darowizny, świadczenia socjalnego czy nawet alimentów wniosek o pożyczkę może zostać rozpatrzony. Także osoby, które pracują na czarno mogą liczyć na pożyczkę, ponieważ jest to bardzo powszechne zjawisko i firmy pożyczkowe tego nie negują. Z drugiej strony to klient jest odpowiedzialny za to co oświadcza i to on będzie miał problemy natury prawnej, jeśli w oświadczeniu poda informacje nie prawdziwe. Spora część osób pracuje też sezonowo za granicą, ale nie ma dokumentów tego potwierdzających. W takiej sytuacji również wiele firm wniosek o pożyczkę podda rozpatrzeniu.

Jednak brak stałego zatrudnienia oraz dokumentu poświadczającego nie oznacza, że swoich dochodów nie można w ogóle potwierdzić. Najpowszechniejsze jest złożenie oświadczenia, że ma się dochód w takiej wysokości z tytułu pracy w tej firmie. Nawet jeśli nie jesteśmy tam zatrudnieni legalnie można ją podać, tak samo jak można takie zatrudnieni wpisać sobie w CV. Oprócz oświadczenia można też przedstawić historię z rachunku bankowego. Jeśli pieniądze za wynajem mieszkania, stypendium czy też nasza pensja na czarno wpływają na konto, będzie widać, że mamy regularne i stałe dochody. Jeżeli dostajemy pieniądze za wykonywaną pracę do ręki, warto też je chociaż w części wpłacać na konto bankowe, aby mieć odnotowany przychód. To znacznie pomoże w ocenie wniosku pożyczkowego i naszej zdolności kredytowej. Co prawda pomoże nam to tylko w uzyskaniu pożyczki w parabanku, ale to również jest dobre rozwiązanie.

Oferty parabanków

Jest kilka firm, które pożyczą na tej podstawie pieniądze osobom bez oficjalnego zatrudnienia. Na przykład w LendOn (kliknij, aby wyświetlić opinie) można pożyczyć od 100 do 500 złotych na okres do 45 dni, a osoby biorące pierwszy raz pożyczkę w tej firmie mogą liczyć na niższe koszty.

Źródło: https://chwilowo.pl/forum/kredyty-chwilowki-dla-bezrobotnych/

 

Artykuł sponsorowany


Pozostałe

Legnica