System pomiarowy powierzchi pól

System GeoMeter S5 to uniwersalny „przenośny komputer polowy” przydatny w pracy agronoma, księgowego i przedsiębiorcy. Za pomocą systemu GeoMeter S5, użytkownik może monitorować zakres wykonywanych prac, tworzyć mapy pól z uwzględnieniem współrzędnych geograficznych oraz prowadzić historię wykonanych prac na wskazanych obszarach. Najważniejsze funkcje urządzenia GeoMeter S5 Pomiar powierzchni działek o dowolnym kształcie i wielkościZapisywanie obrysu pola (punktów wyjściowych) w najpopularniejszych formatach, kompatybilnych  z oprogramowaniem komputerowym oraz możliwość zastosowania ich w innych programachTworzenie sprawozdań graficznychFunkcja podziału i łączenia powierzchniMożliwość nadania odrębnej nazwy dla każdego polaMożliwość nadania odrębnej nazwy dla każdego punktuMożliwość dodawania uwag (notatek) z danymi o polach, na przykład, o rodzaju upraw.Szybkie wyszukiwanie punktów w terenie i określenie odległości między punktami.Zapisywanie danych o próbach gruntu (przyporządkowanie do danego terenu, uwzględniające jego specyfikę)Wydzielenie niewykorzystywanych lub bezużytecznych dla uprawy terenów (tereny bagienne, kamieniste i.t.d.) GeoMeter S5 to precyzyjny pomocnik w pracy agronoma, księgowego oraz przedsiębiorcy, Zakup systemu pomiaru GeoMeter S5 oraz wszelkie dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 88-999-09-78

Zdjęcia (1)

1 200,00
88X XXX XXX pokaż numer telefonu
evgeniy@geometer.pro
Legnica